1393/12/29

سازه اپرای سیدنی

سازه اپرای سیدنی یکی از شناخته شده ترین نمادهای دنیاست و بیش از یک شاهکار معماری است که در بندر سیدنی واقع شده است. این ساختمان […]