پنل آکوستیک

فیلترها

تخفــیف آتشین

انـــواع اسپیـــکر

خرید انواع

آکوستـیک

خرید پنل آکوستیک جذب کننده صدا

پنل های آکوستیک متناسب با ابعاد، جنس و شکل ظاهری آنها در فرکانسهای مختلف جذب مختلفی دارند، به طور کلی می توان پنل های آکوستیک را به پنل های جذب کننده صدا و پنل های شکننده صدا و پنل های بازتابنده صدا تقسیم کرد.

مزایای خرید پانل اکوستیک

هسته اصلی پنل های آکوستیک از موادی مانند فوم، الیاف، پشم های معدنی و… ساخته شده است تا امواج صوتی را جذب کرده و به عنوان وسیله ای برای کنترل طنین در اتاق های بسته عمل کنند. هنگامی که امواج صوتی به یکی از این پنل های صوتی برخورد می کنند، به سرعت جذب می گردد و نویز را از بین می برند. سطح بیرونی پانل های

جذبی از پارچه، چوب چند لایه، فیبر، فلز و… ساخته شده است که باعث می شود آنها جذب متفاوت داشته باشند و از آنها برای کاربردهای مختلف استفاده کرد.

ویژگی پنل آکوستیک

پانل آکوستیک تولید شده در شرکت آکوبان شامل پانل های جاذب صدا، شکننده صدا، پانل های جاذب بیس، پانل های جاذب صدا برای اتوبان و محیط بیرونی، پانل های هلمهولتز و موارد سفارش داده شده می باشد.
پانل های جاذب در ابعاد و اندازه مختلف تولید می شود، برای ساخت پانل های از پشم سنگ و پشم شیشه و الیاف معدنی و فوم های متخلخل استفاده می شود.
پانل های دیفیوزر نیز در ابعاد و اندازه های مختلف تولید می شوند اما متریال تشکیل دهنده آنها کمی سختر است و معمولا از چوب استفاده می شود.
در رابطه با بیس ترپ ها ساخت پانل کمی متفاوت تر است، به دلیل تجمع صدای بم (فرکانس پایین) موزیک در کنج دو دیوار نیاز است این پانل برای نصب در این گوشه ها طراحی شود. و همچنین به دلیل بیشتر بودن طول فرکانس صدای بم بهتر است عمق این پانل ها بیشتر در نظر گرفته شود تا بتواند به صورت تله ای صدای بم را دریافت کند.