آنچه خواهید خواند:

ضریب جذب صدا در فرکانس های مختلف برای انواع کف ها

                      کف ها                                                    ضریب جذب
۴۰۰۰ (Hz) ۲۰۰۰ (Hz) ۱۰۰۰ (Hz) ۵۰۰ (Hz) ۲۵۰ (Hz) ۱۲۵ (Hz)
                بتن رنگ شده ۰/۰۲ ۰/۰۲ ۰/۰۲ ۰/۰۲ ۰/۰۱ ۰/۰۱
                بتن ساده ۰/۱ ۰/۰۸ ۰/۰۶ ۰/۰۴ ۰/۰۲ ۰/۰۱
             سنگ و سرامیک ۰/۰۲ ۰/۰۲ ۰/۰۱ ۰/۰۱ ۰/۰۱ ۰/۰۱
      کف پوش پلاستیکی روی بتن-آسفالت ۰/۰۲ ۰/۰۳ ۰/۰۳ ۰/۰۳ ۰/۰۳ ۰/۰۲
          پارکت چوبی روی بتن ۰/۰۷ ۰/۰۶ ۰/۰۶ ۰/۰۷ ۰/۰۴ ۰/۰۴
             کف پوش چوبی ۰/۰۷ ۰/۰۶ ۰/۰۷ ۰/۱ ۰/۱۱ ۰/۱۵
           موکت با ضخامت ۳ میلیمتر ۰/۴ ۰/۳ ۰/۲ ۰/۱ ۰/۰۵ ۰/۰۵
           موکت با ضخامت ۴ میلیمتر ۰/۵ ۰/۴ ۰/۳ ۰/۱ ۰/۱ ۰/۰۵
           موکت با ضخامت ۶ میلیمتر ۰/۵۵ ۰/۵ ۰/۳ ۰/۱۵ ۰/۱ ۰/۰۵
           موکت با ضخامت ۷ میلیمتر ۰/۶ ۰/۵ ۰/۴ ۰/۳ ۰/۱۵ ۰/۰۵
موکت با ضخامت ۷ میلیمتر نصب شده روی فوم ۰/۷۳ ۰/۷۱ ۰/۶۹ ۰/۵۷ ۰/۲۴ ۰/۰۸

ضریب جذب صدا در فرکانس های مختلف برای انواع دیوارها

                       دیوارها ضریب جذب
۴۰۰۰ (Hz) ۲۰۰۰ (Hz) ۱۰۰۰ (Hz) ۵۰۰ (Hz) ۲۵۰ (Hz) ۱۲۵ (Hz)
        روکار گچی بر روی دیوار آجری یا بتنی ۰/۰۴ ۰/۰۳ ۰/۰۲ ۰/۰۲ ۰/۰۱ ۰/۰۱
   تخته چندلایه با ضخامت ۳ میلیمتری روی قاب چوبی ۰/۰۸ ۰/۰۸ ۰/۱ ۰/۱ ۰/۲ ۰/۲۸
   تخته چندلایه با ضخامت ۶ میلیمتری روی قاب چوبی ۰/۰۷ ۰/۰۳ ۰/۰۴ ۰/۰۷ ۰/۲۲ ۰/۵۸
                  آجر بدون رنگ ۰/۰۷ ۰/۰۵ ۰/۰۴ ۰/۰۳ ۰/۳ ۰/۰۳
                  آجر رنگ شده ۰/۰۳ ۰/۰۲ ۰/۰۲ ۰/۰۲ ۰/۰۱ ۰/۰۱
       بلوک بتنی توخالی بدون رنگ ۲۰۰ میلیمتری ۰/۲۵ ۰/۳۹ ۰/۲۹ ۰/۳۱ ۰/۴۴ ۰/۳۶
       بلوک بتنی توخالی رنگ شده ۲۰۰ میلیمتری ۰/۰۸ ۰/۰۹ ۰/۰۷ ۰/۰۶ ۰/۰۵ ۰/۱
        بلوک بتنی تو پر رنگ شده ۲۰۰ میلیمتری ۰/۰۸ ۰/۰۹ ۰/۰۷ ۰/۰۶ ۰/۰۵ ۰/۱

ضریب جذب صدا در فرکانس های مختلف برای انواع پنجره

                                     پنجره ها     ضریب جذب
۴۰۰۰ (Hz) ۲۰۰۰ (Hz) ۱۰۰۰ (Hz) ۵۰۰ (Hz) ۲۵۰ (Hz) ۱۲۵ (Hz)
شیشه معمولی ۰/۰۲ ۰/۰۲ ۰/۰۳ ۰/۰۳ ۰/۰۴ ۰/۰۴
شیشه لایه دار ۶ میلیمتری  (laminated) ۰/۰۳ ۰/۰۳ ۰/۰۳ ۰/۰۴ ۰/۰۵ ۰/۱
شیشه لایه دار ۹ میلیمتری  (laminated) ۰/۰۲ ۰/۰۳ ۰/۰۲ ۰/۰۲ ۰/۰۳ ۰/۰۵
شیشه لایه دار ۱۲ میلیمتری  (laminated) ۰/۰۲ ۰/۰۳ ۰/۰۲ ۰/۰۲ ۰/۰۳ ۰/۰۵
شیشه لایه دار ۱۸  میلیمتری  (laminated) ۰/۰۲ ۰/۰۳ ۰/۰۲ ۰/۰۲ ۰/۰۳ ۰/۰۵
شیشه لایه دار ۶ میلیمتری دوجداره با فاصله هوایی ۶ میلیمتر ۰/۰۳ ۰/۰۳ ۰/۰۳ ۰/۰۴ ۰/۰۵ ۰/۱
شیشه لایه دار ۶ میلیمتری دوجداره با فاصله هوایی ۱۲ میلیمتر ۰/۰۳ ۰/۰۳ ۰/۰۳ ۰/۰۴ ۰/۰۵ ۰/۱
شیشه لایه دار ۶ میلیمتری دوجداره با فاصله هوایی ۱۵۰ میلیمتر ۰/۰۳ ۰/۰۳ ۰/۰۳ ۰/۰۴ ۰/۰۵ ۰/۱
شیشه لایه دار ۶و۹ میلیمتری دوجداره با فاصله هوایی ۱۵۰ میلیمتر ۰/۰۲ ۰/۰۳ ۰/۰۲ ۰/۰۲ ۰/۰۳ ۰/۰۵
شیشه لایه دار ۱۲و۱۸ میلیمتری دوجداره با فاصله هوایی ۱۲۵ میلیمتر ۰/۰۲ ۰/۰۳ ۰/۰۲ ۰/۰۲ ۰/۰۳ ۰/۰۵
                                           آیئنه ۰/۰۲ ۰/۰۳ ۰/۰۲ ۰/۰۲ ۰/۰۳ ۰/۰۵

ضریب جذب صدا در فرکانس های مختلف برای انواع درها

                               درها  ضریب جذب
۴۰۰۰ (Hz) ۲۰۰۰ (Hz) ۱۰۰۰ (Hz) ۵۰۰ (Hz) ۲۵۰ (Hz) ۱۲۵ (Hz)
در چوبی توخالی درزبندی شده ۰/۰۸ ۰/۰۸ ۰/۱ ۰/۱ ۰/۲ ۰/۲۸
در چوبی دوجداره توخالی درزبندی شده ۰/۰۸ ۰/۰۸ ۰/۱ ۰/۱ ۰/۲ ۰/۲۸
در چوبی توپر درزبندی شده ۰/۰۴ ۰/۰۴ ۰/۰۴ ۰/۰۵ ۰/۰۷ ۰/۱
در چوبی دوجداره تو پر درزبندی شده ۰/۰۴ ۰/۰۴ ۰/۰۴ ۰/۰۵ ۰/۰۷ ۰/۱
در فلزی تو خالی درزبندی شده ۰/۰۴ ۰/۰۴ ۰/۰۴ ۰/۰۵ ۰/۱۱ ۰/۱۵

۲۰۰۳ (Marsh)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *