آکوستیک, مقالات

ضریب جذب صدا در فرکانس های مختلف

ضریب جذب صدا در فرکانس های مختلف
زمان مطالعه: 3 دقیقه

ضریب جذب صدا در فرکانس های مختلف برای انواع کف ها

                      کف ها                                                    ضریب جذب
4000 (Hz) 2000 (Hz) 1000 (Hz) 500 (Hz) 250 (Hz) 125 (Hz)
                بتن رنگ شده 0/02 0/02 0/02 0/02 0/01 0/01
                بتن ساده 0/1 0/08 0/06 0/04 0/02 0/01
             سنگ و سرامیک 0/02 0/02 0/01 0/01 0/01 0/01
      کف پوش پلاستیکی روی بتن-آسفالت 0/02 0/03 0/03 0/03 0/03 0/02
          پارکت چوبی روی بتن 0/07 0/06 0/06 0/07 0/04 0/04
             کف پوش چوبی 0/07 0/06 0/07 0/1 0/11 0/15
           موکت با ضخامت 3 میلیمتر 0/4 0/3 0/2 0/1 0/05 0/05
           موکت با ضخامت 4 میلیمتر 0/5 0/4 0/3 0/1 0/1 0/05
           موکت با ضخامت 6 میلیمتر 0/55 0/5 0/3 0/15 0/1 0/05
           موکت با ضخامت 7 میلیمتر 0/6 0/5 0/4 0/3 0/15 0/05
موکت با ضخامت 7 میلیمتر نصب شده روی فوم 0/73 0/71 0/69 0/57 0/24 0/08

ضریب جذب صدا در فرکانس های مختلف برای انواع دیوارها

                       دیوارها ضریب جذب
4000 (Hz) 2000 (Hz) 1000 (Hz) 500 (Hz) 250 (Hz) 125 (Hz)
        روکار گچی بر روی دیوار آجری یا بتنی 0/04 0/03 0/02 0/02 0/01 0/01
   تخته چندلایه با ضخامت 3 میلیمتری روی قاب چوبی 0/08 0/08 0/1 0/1 0/2 0/28
   تخته چندلایه با ضخامت 6 میلیمتری روی قاب چوبی 0/07 0/03 0/04 0/07 0/22 0/58
                  آجر بدون رنگ 0/07 0/05 0/04 0/03 0/3 0/03
                  آجر رنگ شده 0/03 0/02 0/02 0/02 0/01 0/01
       بلوک بتنی توخالی بدون رنگ 200 میلیمتری 0/25 0/39 0/29 0/31 0/44 0/36
       بلوک بتنی توخالی رنگ شده 200 میلیمتری 0/08 0/09 0/07 0/06 0/05 0/1
        بلوک بتنی تو پر رنگ شده 200 میلیمتری 0/08 0/09 0/07 0/06 0/05 0/1

ضریب جذب صدا در فرکانس های مختلف برای انواع پنجره

                                     پنجره ها     ضریب جذب
4000 (Hz) 2000 (Hz) 1000 (Hz) 500 (Hz) 250 (Hz) 125 (Hz)
شیشه معمولی 0/02 0/02 0/03 0/03 0/04 0/04
شیشه لایه دار 6 میلیمتری  (laminated) 0/03 0/03 0/03 0/04 0/05 0/1
شیشه لایه دار 9 میلیمتری  (laminated) 0/02 0/03 0/02 0/02 0/03 0/05
شیشه لایه دار 12 میلیمتری  (laminated) 0/02 0/03 0/02 0/02 0/03 0/05
شیشه لایه دار 18  میلیمتری  (laminated) 0/02 0/03 0/02 0/02 0/03 0/05
شیشه لایه دار 6 میلیمتری دوجداره با فاصله هوایی 6 میلیمتر 0/03 0/03 0/03 0/04 0/05 0/1
شیشه لایه دار 6 میلیمتری دوجداره با فاصله هوایی 12 میلیمتر 0/03 0/03 0/03 0/04 0/05 0/1
شیشه لایه دار 6 میلیمتری دوجداره با فاصله هوایی 150 میلیمتر 0/03 0/03 0/03 0/04 0/05 0/1
شیشه لایه دار 6و9 میلیمتری دوجداره با فاصله هوایی 150 میلیمتر 0/02 0/03 0/02 0/02 0/03 0/05
شیشه لایه دار 12و18 میلیمتری دوجداره با فاصله هوایی 125 میلیمتر 0/02 0/03 0/02 0/02 0/03 0/05
                                           آیئنه 0/02 0/03 0/02 0/02 0/03 0/05

ضریب جذب صدا در فرکانس های مختلف برای انواع درها

                               درها  ضریب جذب
4000 (Hz) 2000 (Hz) 1000 (Hz) 500 (Hz) 250 (Hz) 125 (Hz)
در چوبی توخالی درزبندی شده 0/08 0/08 0/1 0/1 0/2 0/28
در چوبی دوجداره توخالی درزبندی شده 0/08 0/08 0/1 0/1 0/2 0/28
در چوبی توپر درزبندی شده 0/04 0/04 0/04 0/05 0/07 0/1
در چوبی دوجداره تو پر درزبندی شده 0/04 0/04 0/04 0/05 0/07 0/1
در فلزی تو خالی درزبندی شده 0/04 0/04 0/04 0/05 0/11 0/15

2003 (Marsh)

امتیاز شما به این مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *