1394/02/19

آکوستیک در معماری

آکوستیک در معماری را می توان فن طراحی فضاها، بناها و سیستم های مکانیکی مطابق با نیازهای شنوایی دانست.   با طراحی صحیح می توان صداهای […]